Country Club

Country Club jest zupełnie nowym podejściem do nawiązywania i rozwoju kontaktów biznesowych. Budowa kompleksu biznesowego typu „members only” we Wrocławiu, składającego się z restauracji oraz amfiteatru na wodzie, hotelu, obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo zostaną wybudowane rezydencje i apartamenty wzdłuż linii brzegowej jeziora.

Adresaci oferty „members only”:

Członkowie korporacyjni – firmy z siedzibą we Wrocławiu i okolicach

Preferowani członkowie tej grupy to znane i renomowane firmy, koncerny międzynarodowe, instytucje finansowe, banki.

Dotarcie poprzez wystosowanie ekskluzywnych zaproszeń do prezesów i dyrektorów, jako osób indywidualnych i ich rodzin, prezentacja usług, pozyskanie członków indywidualnych i polecenie usług dla firm.

Dla każdego członka tej grupy utworzony zostanie profil mówiący o specyficznych preferencjach organizacji, terminach cyklicznych spotkań i imprez (np. kalendarz usług dla firmy przez cały rok).

Osoby zamożne oraz ich rodziny

Dobór w oparciu o selekcję indywidualną w początkowej fazie. W fazie późniejszej rozwój sieci głównie poprzez polecenie aktualnych członków. Opcja wystawiania Karty Członkowskiej „Family”, działającej dla członków najbliższej rodziny. W tej grupie pozyskamy wielu spośród wrocławskich VIPów.

Dla każdego członka tej grupy utworzony zostanie profil mówiący o indywidualnych preferencjach dotyczących potraw, usług, daty urodzin, imienin, etc., co pozwoli na skierowanie najlepiej dobranych produktów do potrzeb indywidualnych oraz kształtowanie dynamiczne oferty wg. analizy preferencji klientów.